Vad har jag för IP-adress och vad är det?

En IP-adress (från engelskans Internet Protocol address) kan enklast beskrivas som det namn ett hushåll visas som, på internet. Alltså att det är på samma sätt som posten gör när de ska hitta en gata, med adress för att veta var du bor. Internet har ett liknande adressystem kan man säga så att all information ska hitta just till ditt hushåll.

När man talar om IP-adresser brukar de delas upp i två huvudsakliga typer: Publika och Privata.

Den publika (även kallad externa) IP-adressen är den adress du får av din internetoperatör och som går fram till din bostad

Om du har ett nätverksuttag i väggen och kopplar din dator direkt till detta kommer din dator få samma IP-adress som IP-adressen till ditt hushåll. IP-adressen följer alltså med från nätverksuttaget direkt till din dator och din publika (externa) och privata (interna) IP-adress blir densamma.

Att få fram din IP-adress görs på olika sätt beroende på om du vill få fram den privata eller publika IP-adressen.

Ett enkelt sätt är att googla "vad är min ip-adress", så finns det en massa bra sidor som kan hjälpa dig. 

 

 

26 Sep 2019